Tag: luật giao thông đường bộ

Giáo trình Luật giao thông đường bộ Việt Nam (sưu tầm)

Saturday, 11/8/2012

Tài liệu giảng dạy của Trung tâm đào tạo, Tổng công ty Vận tải Hà Nội để đào tạo các  lái xe buýt. Có một số nội dung tóm tắt về luật giao thông và thực hành trên sa hình khá hay, các bạn có thể tìm hiểu hoặc tham khảo thêm. Download tài liệu […]


Luật giao thông đường bộ 23/2008/QH12: Chương 8 – Điều khoản thi hành

Thursday, 2/8/2012

CHƯƠNG VIII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 88. Hiệu lực thi hành 1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2009. 2. Luật này thay thế Luật giao thông đường bộ ngày 29 tháng 6 năm 2001. Điều 89. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Chính […]


Luật giao thông đường bộ 23/2008/QH12: Chương 7 – Quản lý nhà nước về giao thông đường bộ

Thursday, 2/8/2012

CHƯƠNG VII QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Điều 84. Nội dung quản lý nhà nước về giao thông đường bộ 1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch và chính sách phát triển giao thông đường bộ; xây dựng và chỉ đạo thực hiện chương trình quốc gia về an toàn giao […]


Luật giao thông đường bộ 23/2008/QH12: Chương 4 – Phương tiện tham gia giao thông đường bộ

Wednesday, 1/8/2012

CHƯƠNG IV PHƯƠNG TIỆN THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Điều 53. Điều kiện tham gia giao thông của xe cơ giới 1. Xe ô tô đúng kiểu loại được phép tham gia giao thông phải bảo đảm các quy định về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường sau đây: […]


Luật giao thông đường bộ 23/2008/QH12: Chương 6 – Vận tải đường bộ

Wednesday, 1/8/2012

CHƯƠNG VI VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ Mục 1 HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ Điều 64. Hoạt động vận tải đường bộ 1. Hoạt động vận tải đường bộ gồm hoạt động vận tải không kinh doanh và hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ. Kinh doanh vận tải đường bộ là ngành nghề […]


Luật giao thông đường bộ 23/2008/QH12: Chương 5 – Người điều khiển phương tiện

Wednesday, 1/8/2012

CHƯƠNG V NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Điều 58. Điều kiện của người lái xe tham gia giao thông 1. Người lái xe tham gia giao thông phải đủ độ tuổi, sức khoẻ quy định tại Điều 60 của Luật này và có giấy phép lái xe phù hợp […]


Luật giao thông đường bộ 23/2008/QH12: Chương 3 – Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Wednesday, 1/8/2012

CHƯƠNG III KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Điều 39. Phân loại đường bộ 1. Mạng lưới đường bộ được chia thành sáu hệ thống, gồm quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường đô thị và đường chuyên dùng, quy định như sau: a) Quốc lộ là đường nối liền Thủ […]


Luật giao thông đường bộ 23/2008/QH12: Chương 2 – Quy tắc giao thông

Wednesday, 25/7/2012

Chương II – Quy tắc giao thông đường bộ Điều 9.Quy tắc chung 1. Người tham gia giao thông phải đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng làn đường, phần đường quy định và phải chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ. 2. Xe ô tô có trang bị dây an […]