Tag: biển báo

Danh sách vạch kẻ đường – giao thông đường bộ Việt Nam

Friday, 17/8/2012

Vạch kẻ đường là một dạng báo hiệu để hướng dẫn, điều khiển giao thông nhằm nâng cao an toàn và khả năng thông xe. Vạch kẻ đường chia làm 2 loại: vạch nằm ngang và vạch nằm đứng. Vạch kẻ đường có thể dùng độc lập hoặc có thể kết hợp với các loại […]


Danh sách biển phụ giao thông đường bộ Việt Nam

Thursday, 16/8/2012

Biển phụ thường được đặt kết hợp với các biển báo nguy hiểm, biển báo cấm, biển hiệu lệnh và biển chỉ dẫn nhằm thuyết minh bổ sung để hiểu rõ hơn các biển đó. Biển phụ gồm 9 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 501 đến biển số 509. Số hiệu […]


Danh sách biển chỉ dẫn giao thông đường bộ Việt Nam

Wednesday, 15/8/2012

Nhóm biển chỉ dẫn gồm có 48 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 401 đến 448 nhằm thông báo cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ biết những định hướng cần thiết hoặc những điều có ích khác. Biển chỉ dẫn có dạng hình vuông, hình chữ nhật […]


Danh sách biển hiệu lệnh đường bộ Việt Nam

Tuesday, 14/8/2012

Nhóm biển hiệu lệnh gồm có 9 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 301 đến biển số 309 nhằm báo cho người sử dụng đường biết hiệu lệnh phải thi hành. Số hiệu biển báo:301a Tên biển báo: Hướng đi phải theo Chi tiết báo hiệu: Để báo cho các loại xe […]


Danh sách biển báo nguy hiểm đường bộ Việt Nam

Tuesday, 14/8/2012

Biển báo nguy hiểm gồm 46 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 201 đến biển số 246 nhằm báo cho người sử dụng đường bộ biết trước tính chất của sự nguy hiểm trên đường để có biện pháp phòng ngừa, xử trí. Số hiệu biển báo: 201a Tên biển báo: Chỗ […]


Danh sách biển báo cấm đường bộ Việt Nam

Friday, 10/8/2012

Nhóm biển báo cấm có dạng hình tròn (trừ biển số 122 “dừng lại” có hình 8 cạnh đều) nhằm báo điều cấm hoặc hạn chế mà người giao thông trên đường phải tuyệt đối tuân theo. Hầu hết các biển đều có viền đỏ, nền mầu trắng, trên nền có hình vẽ mầu đen […]