Giáo trình Luật giao thông đường bộ Việt Nam (sưu tầm)

Saturday, 11/8/2012


Tài liệu giảng dạy của Trung tâm đào tạo, Tổng công ty Vận tải Hà Nội để đào tạo các  lái xe buýt. Có một số nội dung tóm tắt về luật giao thông và thực hành trên sa hình khá hay, các bạn có thể tìm hiểu hoặc tham khảo thêm.

Download tài liệu tại đây.

Tham khảo mục lục:

CHƯƠNG I . NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ.
I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1. Nguyên tắc đảm bảo an toàn giao thông đường bộ
2. Các hành vi bị nghiêm cấm
2.1. Nồng độ cồn
2.2. Khi gây tai nạn
II. QUY TẮC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
1. Quy tắc chung
2. Chấp hành báo hiệu đường bộ
3. Tốc độ và khoảng cách an toàn giữa các xe
3.1. Tốc độ với xe buýt
3.2. Khoảng cách an toàn theo quy định
4. Vượt xe
4.1. Điều kiện vượt
4.2. Xe xin vượt
4.3. Cấm vượt
5. Chuyển hướng xe
5.1. Quy định nơi chuyển hướng
5.2. Không được chuyển hướng
6. Tránh xe ngược chiều
6.1. Quy định
6.2. Các trường hợp nhường đường khi tránh nhau
7. Dừng và đỗ xe trên đường trong đô thị
7.1. Tín hiệu
7.2. Quy định
7.3. Cấm dừng đỗ
8. Quyền ưu tiên một số xe
8.1. 7 loại xe ưu tiên theo luật định
8.2. Trách nhiệm khi có xe ưu tiên
9. Quy định nhường đường tại nơi đường giao nhau
10. Đi trên đoạn đường bộ giao cắt đường sắt
10.1. Nơi có tín hiệu đèn
10.2. Nơi không có tín hiệu đèn
11. Trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức khi xảy ra tai nạn giao thông
11.1. Người lái xe và những người liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn phải có trách nhiệm
11.2. Những người có mặt tại nơi xảy ra vụ tai nạn phải có trách nhiệm
11.3. Người lái xe khác khi đi qua nơi xảy ra vụ tai nạn
11.4. Cơ quan công an
11.5. Ủy ban nhân dân nơi xảy ra tai nạn
11.6. Cấm các hành vi xâm phạm đến tính mạng, tài sản của người bị nạn và người gây tai nạn.
III. HỆ THỐNG BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ
CHƯƠNG II . QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN VẬN TẢI GTĐB
I. QUY ĐỊNH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG
1. Điều kiện tham gia giao thông của xe ôtô
2. Tiêu chẩn kỹ thuật của ôtô buýt
3. Đặc điểm vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt
4. Trách nhiệm của CNLX trên xe buýt nhân viên bán vé (phục vụ) trên xe buýt
5. Quyền và trách nhiệm của hành khách đi xe buýt
II. QUY ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN XE ÔTÔ
1. Hình thức xử phạt vi phạm hành chính
2. Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe
3. Xử phạt người điều khiển xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ
4. Xử phạt người điều khiển xe ôtô vi phạm điều kiện của phương tiện tham gia giao thông đường bộ
5. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về điều kiện của người điều khiển xe cơ giới
6. Xử phạt người điều khiển xe ô tô khách, ô tô chở người vi phạm quy định về vận tải đường bộ
7. Xử phạt khách đi xe vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông
CHƯƠNG III . CÁC TÌNH HUỐNG SA HÌNH THỰC TẾ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LÁI XE Ô TÔ
I. NGUYÊN TẮC XỬ LÝ SA HÌNH
1. Quyền dành cho xe ưu tiên
2. Xe trên đường ưu tiên
3. Quyền ưu tiên bên phải
4. Nhường đường khi rẽ trái
CHƯƠNG IV PHỤ LỤC

Bài viết liên quan:

  1. Luật giao thông đường bộ 23/2008/QH12: Chương 7 – Quản lý nhà nước về giao thông đường bộ
  2. Luật giao thông đường bộ 23/2008/QH12: Chương 4 – Phương tiện tham gia giao thông đường bộ
  3. Luật giao thông đường bộ 23/2008/QH12: Chương 3 – Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
  4. Luật giao thông đường bộ 23/2008/QH12: Chương 2 – Quy tắc giao thông
  5. Luật giao thông đường bộ 23/2008/QH12: Chương 6 – Vận tải đường bộ
  6. Luật giao thông đường bộ 23/2008/QH12: Chương 5 – Người điều khiển phương tiện
  7. Luật giao thông đường bộ 23/2008/QH12: Chương 1 – Những quy định chung
  8. Luật giao thông đường bộ 23/2008/QH12: Chương 8 – Điều khoản thi hành
  9. Các mức phạt tiền khi vi phạm luật giao thông – xe ô tô
  10. Qui trình sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô (thi lấy bằng lái)

Leave a Reply